Günümüzde gelişen teknoloji ve artan üretim ile şirketlerin yerel ve sınır aşan etkinlikleri de günden güne artmakta, ticaret hayatı yeni bir boyut kazanarak hızlanmakta ve giderek büyüyen bir hal almaktadır. 

Horasan Avukatlık Bürosu olarak muhtemel uyuşmazlıkları önlemek amacıyla müvekkillerimize  önleyici avukatlık hizmeti sunuyoruz. Bu noktada ticaret şirketlerinin sözleşmelerinin incelenmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yönetimi, hukuki risklerin değerlendirilerek rapor halinde sunulması, şirket için legal due diligence çalışması hizmetleri veriyoruz. Özel hukuk alanında çalışan avukatlık büromuzda akademik eğitime önem vermekle birlikte, günlük hayatın pratik ihtiyaçları ve çözüm odaklı çalışmalarımızla yasal sorunlarınızın arabuluculuk, tahkim veya yerel mahkemeler nezdinde çözümü için müvekkillerimizi temsil ediyoruz. 

Tüm bunların yanında müvekkillerimize, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, yerel ve uluslararası işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi, şirket alacaklarının tahsili, fikri ve sınai haklarının korunması gibi ticari ilişkilerin gerektirdiği tüm konularda düzenli olarak yasal danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.