Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bu alanda yapılan yatırımlar,  tüm dünyada gün geçtikçe artan çevre kirliliği sebebiyle daha da önem kazanmaktadır. Dünya’nın yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zarar verilmeksizin, verimli olarak kullanıldığında, bu durumun ekonomik ve sosyal olumlu sonuçları görülmektedir. 

Güneş ve rüzgar enerjisinin yatırımcılar ve bireyler tarafından daha fazla kullanılması, sera gazı salınımının azaltılması bakımından olumlu bir etkiye sahiptir. İklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’nda 195 ülkenin onayıyla kabul edilmiştir. 

Ülkemizde 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 18.05.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı “Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi” dir. Aynı kanuna göre Yenilenebilir Enerji Kaynakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarınını ifade etmektedir. 

Avukatlık Büromuzca enerji yatırımlarıyla ilgili olarak; çeşitli kurum ve kuruluşlarla sözleşmelerin yapılması, kamu ilişkilerinin yönetilmesi, imar ve enerji hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti verilmektedir.