Kısa Çalışma Ödeneği

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda (“Kanun”) ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’de(“Yönetmelik”) genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin
Read More