Horasan Avukatlık Bürosu çalışanlarla işveren arasındaki yasal sürecin sağlıklı ve hukuka uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin sona erme süreçlerinin sulh veya dava yolu ile çözümü, arabuluculuk aşamasında taraf temsili, iş kazası veya hastalıklarına ilişkin hukuki ve cezai sorumluluklara ilişkin dava avukatlığı, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, işyerinin mevzuata uyumluluk sürecinin yürütülmesi gibi alanlarda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.