Horasan Avukatlık Bürosu gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin alacaklarının tahsili amacıyla yasal takip işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmektedir.